teabevormid

Teabevormid

PAKETTREISILEPINGU STANDARDINFO TEABELEHT

Reisikorraldaja JOIN UP! BALTIC pakettreisilepingu standardinfo teabeleht

Teile pakutavate reisiteenuste kogum on pakettreis direktiivi (EL) 25 novembri 2015/2302 mõistes.

Seetõttu on Teil kõik õigused, mis reisijal on ELi õiguse järgi pakettreisi korral. Reisikorraldaja JOIN UP! BALTIC vastutab täielikult reisipaketti teenuste korraliku osutamise eest.

Reisikorraldajal JOIN UP! BALTIC on olemas kehtiv tagatis, et tagastada reisijate poolt tehtud maksed ja, kui reisipakett sisaldab reisijavedu, tagada reisijate tagasisõit juhul, kui reisikorraldaja muutub maksejõuetuks.

Direktiivi (EL) 2015/2302 kohased reisija peamised õigused:

 • Reisija peab saama kogu olulise teabe pakettreisi kohta enne pakettreisilepingu sõlmimist.
 • Reisikorraldaja vastutab lepinguga ettenähtud teenuste nõuetekohase osutamise eest.
 • Reisijale on antud hädaabitelefoninumber või kontaktpunkti andmed, reisikorraldaja või -vahendajaga ühenduse saamiseks.
 • Reisija võib mõistliku etteteavitamiseajaga ja võimalike lisatasudega üle anda oma pakettreisi teisele isikule.
 • Reisipaketi hind võib suureneda vaid siis kui suurenevad konkreetsed kulud (näiteks kütusehind) ja kui see on sõnaselgelt lepingus sätestatud ja igal juhul mitte hiljem kui 20 päeva enne pakettreisi algust. Kui hinnatõus ületab kaheksa protsenti pakettreisi maksumusest, võib reisija lepingust taganeda. Kui reisikorraldaja jätab endale õiguse reisitasu tõsta, on reisijal õigus reisitasu alandamisele, kui asjaomased kulud vähenevad.
 • Reisijal on õigus taganeda lepingust ja saada tagasi juba makstud tasud täies mahus juhul, kui on toimunud pakettreisi olulised muudatused, väljaarvatud pakettreisi hinnamuutus. Kui vahetult enne reisi algust reisikorraldaja tühistab pakettreisi siis on reisijal õigus saada tagasi juba makstud reisitasu ja hüvitist juhul, kui see on asjakohane.
 • Reisijal on õigus reisilepingust taganeda ja tühistada broneering hüvitist maksmata erandjuhtudel, näiteks, sihtkohtades esineb tõsiseid turvalisuse probleeme, mis võivad mõjutada pakettreisi.
 • Lisaks sellele, võib reisija taganeda reisilepingust igal ajal enne reisi algust, makstes asjakohast ja põhjendatud annulleerimistasu.
 • Juhul, kui peale reisi algust ei ole võimalik osutada mõnda teenust, mis sisalduvad reisipaketis, peab lisatasuta pakkuma reisijale muid sobivaid teenuseid. Reisija võib reisilepingust taganeda ilma annulleerimiskuludeta juhul kui teenuste mittevastavus mõjutab oluliselt pakettreisi teenuste osutamist ja reisikorraldaja ei ole mittevastavust kõrvaldanud.
 • Reisijal on õigus saada hinnasoodustust või kompensatsiooni juhul, kui reisiteenuseid ei osutata või teenused on osutatud mittenõuetekohaselt.
 • Reisikorraldaja peab aitama reisijat juhul, kui reisija satub raskustesse.
 • Kui reisikorraldaja muutub maksejõuetuks siis tagastatakse juba tehtud maksed. Kui reisikorraldaja muutub maksejõuetuks reisi ajal ja kui pakettreis sisaldab reisijavedu, siis reisija tagasivedu on garanteeritud.

JOIN UP! BALTIC reisikorraldajal on olemas finantstagatis:

 1. JOIN UP! BALTIC SIA Reisikorraldaja tagatise Garantii Nr. 14012GR/242, AS „Reģionālā investīciju banka”. Reisija saab pöörduda järgmisesse asutusesse – Tarbijaõiguste keskus, Brīvības tänav 55, Riia, LV-1010, Läti, e-post: [email protected], tel.nr. +371 65452554, kui maksejõuetuse tõttu ei saa JOINUP! BALTIC lepingust tulenevaid kohustusi täita.
 2. Direktiiv (EL) 2015/2302, mis on üle võetud riigisisesesse õigusesse https://eurlex.europa.eu/
logo-up icon