TEAVE
REISIJALE

Info reisijatele

Oluline teave reisijatele

1. Reisidokumendid

Igal reisijal peab kaasas olema kehtiv isikut tõendav dokument, piletid, viisad, reisikindlustus ja muud vastava riigi poolt nõutavad dokumendid. Euroopa Liidus saab reisida ID-kaardi või passiga. Rohkem informatsiooni reisidokumentide kohta leiate Eesti Välisministeeriumi kodulehel https://reisitargalt.vm.ee/enne-reisi/ Väljaspool Euroopat reisides peab igal reisijal kaasas olema pass, mis kehtib vähemalt 6 kuud peale reisi lõppu. Reisides riiki, milles on kehtestatud viisanõue, peab reisija ise vastutama endale viisa taotlemise eest. Rohkem informatsiooni viisanõuete kohta leiate Eesti Välisministeeriumi kodulehelt https://reisitargalt.vm.ee/kas-ma-vajan-viisat/


2. Viisad

Türgi – Eesti kodanikel on võimalik reisida Türki viisavabalt viibimisega kuni 90 päeva 180 päeva jooksul. Pass peab riiki sisenemisel olema kehtiv veel vähemalt 150 päeva. Vene ja halli passi omanike dokumendid peavad kehtima 6 kuud peale reisi lõppu ning on kohustuslik lisaks passile kaasa võtta ka kehtiv ID kaart. Halli passi omanikud vajavad Türki sisenemiseks viisat. E-viisa vormistatakse enne reisi aadressil: https://www.evisa.gov.tr/en/. Viisakinnitus tuleb välja printida ning reisile kaasa võtta. Viisainfo on saadaval Välisministeeriumi kodulehel www.vm.ee

Egiptus – Eesti ja Vene kodanikud saavad Egiptuse ühekordse 30-päevase turismiviisa vormistada Egiptuse lennujaamas enne passikontrolli läbimist, selle maksumus on 25 USD, kaasa võtta võimalikult täpne sularaha, USA dollarid. Egiptusesse reisimiseks on vajalik kaasa võtta pass, mis kehtib vähemalt 6 kuud peale reisilt saabumist. Halli passi omanikud või muu eripassi omanikud peavad vormistama viisa enne reisile minekut Egiptuse saatkonnas Helsingis (e-post: [email protected]). Viisadokumendid tuleb saatkonnas esitada isiklikult, täpsem info viisa vormistamise kohta reisikonsultandilt. Viisainfo on saadaval Välisministeeriumi kodulehel www.vm.ee ja https://reisitargalt.vm.ee/


3. Lastega reisimine

Lapsega reisival täiskasvanul, kes ei ole lapse seaduslik hooldaja (näit. vanavanem), peab reisil kaasas olema lapsevanemate ühine nõusolek. Sama kehtib juhul, kui lapsega reisib vaid üks lapsevanematest või kui alla 18-aastane reisib täiesti üksi. See, kas piisab vanemate lihtkirjalikust nõusolekust või tuleb dokument vormistada notari juures, sõltub külastatava riigi nõuetest.
Alaealine võib Schengeni riikidesse reisida üksi, s.t. ilma vanema või ühe vanema saatjata. Tal peab olema kehtiv pass või ID-kaart. Vähemalt ühe vanemaga ajutiselt väljaspoole Schengeni ala välisriiki reisiv laps ei vaja teise vanema kirjalikku nõusolekut. Lapse reisimise välisriiki peavad vanemad omavahel kokku leppima. Täpsemat teavet lapse välismaale reisimise tingimuste kohta leiate Välisministeeriumi veebilehelt: https://reisitargalt.vm.ee/lastega-reisimine/.


4. Kindlustus

Reisil olles soovitame sõlmida ravikulude kindlustus, et tagada õnnetuse korral vajalik arstiabi.Samuti soovitame tutvuda muude kindlustusliikidega nagu reisitõrkekindlustus, pagasikindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus jne Enne lahkumist soovitame tutvuda kindlustustingimustega ja sellega, kuhu kindlustusjuhtumi korral pöörduda. Kindlustuspoliisi saate osta reisibüroodest või kindlustusfirmadest.


5. Vaktsiinid

Enne reisimist, eriti kaugetesse maadesse, peaks igaüks olema teadlik nakkushaiguste riskidest ja võimalikest ennetusmeetmetest. Vaktsineerimise osas peab pöörduma oma perearsti poole 4-6 nädalat enne reisi. Teavet reisijate vaktsineerimise ja konkreetsesse riiki reisimisel ennetava vaktsineerimise kohta leiate Terviseameti veebilehel: https://ta.vaktsineeri.ee/et/reisivaktsineerimine-ja-profulaktika


6. Lennuaeg

Lennuajad on märgitud teie e-piletil ja ka meie kodulehel. Et tegemist on tšarter- ehk tellimuslennuga, siis lepingus ja reisidokumentides (e-piletil) näidatud lennuaeg võib muutuda.Palume kontrollida väljalennu aeg 24h enne reisi väljumist oma reisikonsultandilt või Tallinna Lennujaama kodulehelt. Tagasilennu väljumiseaja saate kontrollida JoinUP! reisiesindajate käest.


7. Lennule registreerimine

Palume olla lennujaamast vähemalt 2 tundi enne väljalendu. Lennule registreerimine lõpeb üldjuhul 45 minutit enne reisi väljumist. Reisikorraldaja ei vastuta reisija lennule hilinemise või saabumata jätmise eest.


8. Pagas

Tasuta pagasi lubatud kaal sõltub lennuvedaja poolt kehtestatud reeglitest ja on märgitud reisidokumentides. Vastavalt reeglite ei tohi ühe äraantava pagasi ühik kaaluda rohkem kui 32 kg. Ülepagasi eest tuleb maksta lisatasu, mille maksumus võib erineda sõltuvalt lennufirmast.

Juhul kui reisite eri- või ülemõõdulise pagasiga (nt golfivarustus, jalgratas, suusavarustus, surfilaud jms) võib lennufirma küsida lisamaksu, palume informeerida eripagasist oma reisikonsultanti vähemalt 72 tundi enne reisi väljumist.Reisibüroo peab andma teile infot ja kontrollima, kas soovitud pagasi vedu on võimalik. Spetsiaalsed seadmed peavad olema nõuetekohaselt pakitud ja saatmiseks ette valmistatud. Lennuvedaja võib keelduda erivarustuse vedamisest, kui see pole nõuetekohaselt pakitud.

Kõik reisijad ja nende pagas (ka äraantav pagas) läbivad julgestuskontrolli. Käsipagasis on rangelt keelatud vedada terariistu (näiteks käärid, liigend- ja muud noad, maniküüritarbed). Kõik käsipagasis olevad vedelikud (s.h. hambapasta, kreemid jms) peavad mahtuma ühte ühe liitri suurusesse läbipaistvasse suletavasse kilekotti (nn minigrip kotid). Kilekotti paigutatavate vedelike pakendite individuaalne maksimumsuurus on 100ml. Soovitav on kõik esemed, mida ei ole lubatud vedada käsipagasis, paigutada registreeritud pagasi hulka. Registreeritud ehk nn äraantavas pagasis on keelatud vedada lõhke – ja süüteaineid ning – seadeldisi, mida on võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks, sealhulgas laskemoon, sütikud, miinid, granaadid ja muu sõjaväe lahingumoon, pürotehnika, suitsupommid ja -padrunid, lõhkeseadeldiste mulaažid.

Täpsema informatsiooni pagasiveoreeglitest leiate Tallinna Lennujaama kodulehelt www.tallinn-airport.ee/reisijale/pagas/ Registreeritud pagasi lennu ajal kaotamise, hävimise või kahjustumise korral tuleb esitada nõue lennuvedajale hiljemalt 7 päeva jooksul alates registreeritud pagasi kättesaamisest või päevast, mil pagas oleks pidanud saabuma. Kui pagas toimetatakse kohale hilinemisega, esitatakse lennuvedajale pretensioonid hiljemalt 21 päeva jooksul alates pagasi kättesaamisest. Lennuvedaja võib eeskirjadega kehtestada pretensioonide esitamiseks muud tingimused ning sellisel juhul peab reisija järgima lennuvedaja reegleid.


9. Lennukiga reisimine raseduse ajal

Reisime raseduse ajal on näidustatud eeldusel, et tulevase ema tervis on hea ja tema rasedusel ei ole esinenud komplikatsioone. Soovitame enne lendamist külastada oma arsti, kes oskab kõigile küsimustele vastata ja ja saab lendamiseks anda oma nõusoleku. Rasedate naiste ohutuse ja mugavuse tagamiseks lennu ajal kehtivad järgmised nõuded:

 • kuni raseduse 32. nädalani (k.a) saate reisida ilma eritõenditeta, kuid soovitame siiski arstiga konsulteerida;
 • vahemikus 32. – 35. rasedusnädalal reisides peate esitama raseduse normaalse kulgemise kinnitamiseks arstitõendi;
 • alates 36. rasedusnädalast isikuid lennuki pardale ei lubata. Rasedaid, kel ei ole ette näidata rasedakaarti või arstitõendit, millel on toodud raseduse kestus, ei pruugita ohutuskaalutlustel lennuki pardale lubada, kui lennufirma esindajal on kahtlusi, kas reisija suudab erakorralist abi vajamata terve lennureisi vastu pidada.

Tervisetõendi peate hankima mitte varem kui 2 nädalat enne lendu. Tõend peab sisaldama:

 • Tõend kliiniku või arstikeskuse ametlikul blanketil
 • Allkirjastatud arsti või ämmaemanda poolt
 • Kinnitama, kas on üksikrasedus või mitmikrasedus
 • rasedusnädalate arv ja eeldatava sünnituse kuupäev
 • kinnitus, et reisija võib lennata.

Tervisetõendis esitatud teave peab olema arusaadav, tõend peab olema inglise keeles. Raseduse ajal reisimise ja lennu ajal tekkinud komplikatsioonide ja tagajärgede eest vastutab reisija ise. Vastsündinul (kui tegemist on õigeaegselt sündinud lapsega) ei soovitata lennata esimese seitsme päeva jooksul pärast sündi. Erinevatel lennuvedajatel on imikutele kehtestatud erinevad nõuded. Enne reisi ostmist soovitame pöörduda oma reisikonsultandi poolt ja uurida raseduse ajal reisimise kohta.


10. Hotellid

Maailmas puudub ühtne hotellide klassifikatsioonisüsteem.Igas riigis klassifitseeritakse hotellid vastavalt riigi konkreetsetele standarditele ja kriteeriumidele. Kõige sagedamini on hotellide kategooria ühest viieni (kategooriad on tähistatud sümbolitega 1* kuni 5*).Ka sama kategooria hotellid samas riigis võivad oluliselt erineda, olenevalt hotelli asukohast, seisukorrast, suurusest, varustusest, teenindustasemest ja pakutavate teenuste mahust. Ametlik hotellikategooria on loetletud JoinUP Balticu veebisaidil. Hotelli ei pruugita kategoriseerida – sel juhul antakse JoinUP Balticule subjektiivne hinnang, mis sõltub osutatavate teenuste asukohast, seisukorrast, kogusest ja kvaliteedist. Kui otsustate osta reisi konkreetsesse hotelli, ärge unustage hoolikalt lugeda teavet veebilehel või konsulteerida reisimüügiagendiga.


11. Hotellitubade vaated

 • Merevaatega tuba (Sea view) – merevaatega standardtuba. Merevaade võib nii olla osaline kui ka otsemerevaade. Vastav märge on tellimuse kinnituses. Tavaliselt saadaval lisatasu eest.
 • Aiavaatega tuba (Garden view) – aiavaatega standardtuba, kus vaade avaneb hotelli aiale/territooriumile.
 • Mäevaatega tuba (Mountain view) – standardtuba, kus vaade avaneb mägedele.Sellesse kategooriasse kuuluvad ka kõik teised ilma merevaateta toad, millede aknast paistavad mägede piirjooned.
 • Basseinivaatega (Pool view) – Standardtuba, kus vaade avaneb basseinile.
 • Tänavavaatega tuba (Street view, Land view) – Standardtuba, kus vaade avaneb tänavale või ümbrusele.

12. Hotellitubade tüübid

 • Apartment – ühest või kahest magamistoast koosnev apartmentmajutus, mis sisaldab söögivalmistamise võimalust.
 • Standard room – standard ehk tavatuba. Ühetoaline tuba, enamasti on olemas esik, vannituba (kas vanniga või dušiga) rõdu või terrass. Toas on kas üks suur voodi või kaks üheinimese voodit. Sobib ühele või kahele inimesele. Kui tavatuba broneeritakse kolmele või neljale inimesele (k.a. lapsed) siis tuuakse tuppa lisavoodi.
 • Family room – peretuba, mis tavapäraselt mahutab 5 inimest.Sõltuvalt hotellist peretuba võib olla nii ühe- kui ka kahetoaline.
 • Studio – avatud köögiga üks suur tuba
 • Superior room, Deluxe room – tavatoast avaram, kuid sama sisustusega tuba
 • Suite, Junior Suite, Deluxe Suite – tavatoast luksuslikumad ja avaramad. Sõltuvalt hotellist võib tuba koosneda elutoast ja magamistoast.
 • Dublex – Tuba läbi kahe korruse. Üldjuhul toas kaks magamistuba ja istumisala.
 • ROH (Run of House) – majutus hotelli äranägemise järgi saadaval olevate tubadesse.
 • Economy/Promo room – vastavalt saabumise hetkel saadaval olevate tubade valikust pakub hotell kliendile toa. Enamasti on need hotelli odavaimad toad.

13. Toitlustamine

 • RO – (room only) – ilma söökideta. Toitlustamine on võimalik menüü järgi hotelli restoranis ja on lisatasu eest.
 • BB – (bed & breakfast) – majutus hommikusöögiga (rootsi laud), tavalisel hinnas sisse kuulub kohv, tee, vesi, tavaliselt ka mahl. Teised toidukorrad lisatasu eest.
 • HB (half board) – poolpansion. Hinna sisse kuulub hommiku- ja õhtusöök (rootsi laud). Hommikusöögi ajal tee, kohv ja vesi on tasuta, õhtusöögi ajal kõik joogid tasulised.
 • HB+ (half board +, extended half board) – laiendatud poolpansion. Hommiku- ja õhtusöök (rootsi laud), piiratud koguses kohalikud alkohoolsed ja karastusjoogid tasuta.
 • FB (full board) – täispansion. Hommiku-, lõuna- ja õhtusöök (rootsi laud).
 • FB+, EXTFB (full board +, extended full board) – täispansion. Hommiku- ja õhtusöök (rootsi laud), piiratud koguses kohalikud karastusjoogid (mõnedes hotellides õlu ja vein) tasuta.
 • ALL, (all inclusive) – „kõik hinnas“. Hommiku-, lõuna- ja õhtusöök (rootsi laud). Sõltuvalt hotellist pakutakse hilist hommiku- ja õhtusööki, kerged suupisted, grill hotelli baarides jne.
 • UAL, UAI – (ultra aIl inclusive) – „ultra kõik hinnas“. Hommiku-, lõuna- ja õhtusöök (rootsi laud). Rikkalik magustoitude valik, vahepalad, suupisted, lai valik kohalikke karastus- ja alkohoolseid jooke. Enamik „Ultra kõik hinnas“ hotellides sisaldub hinnas toitlustus A la carte restoranides.

14. Hotelli teenused

JoinUP Balticu veebisait ja muud infomaterjalid pakuvad teavet hotelli teenuste ja meelelahutuse kohta turismihooajal. Hotelli teenuste loetelu, kellaajad ja hinnad võivad turismihooajal muutuda. Meelelahutusürituste sageduse ja korralduse määrab hotelli administratsioon. Täpse teabe leiate hotelli ametlikult veebisaidilt.

logo-up icon